Forsikringsvilkår

BKP er opprettet for å forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede. Pensjonskassen omfatter også pensjonsordning

Asker og Bærum Vannverk IKS og Bærum kommunale eiendomsselskap AS.

For denne kollektive tjenestepensjonsordningen gjelder disse forsikringsvilkårene:

Gjeldende forsikringsvilkår