Styret og administrasjon

Styret består av:

 
static1.squarespace.com.jpg

Ida Espolin Johnson

styreleder

 

2static1.squarespace.com.jpg

Tore H. Eilertsen

nestleder

 

3static1.squarespace.com.jpg

Marit E. Aasen

styremedlem

 

6P1010025.jpg

Trygve R. Bjercke

styremedlem

 

4static1.squarespace.com.jpg

Bjørn Martin Johnsen

styremedlem oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner

8P1010025.jpg

Elisabeth Sageng

observatør med møte- og talerett, utnevnt av Bærum kommune

Varamedlemmer

  • Anne Grete Steinkjer
  • Anne Johnsrud Hagen
  • Jan-Bendix Byhring
  • Randi Wergeland Brekke
  • Zlata Ljubicic  
 

Daglig leder

silu26.jpg

Jørn Jevne