Søk om pensjon

Her du rett til oppsatt pensjon vil du bli kontaktet når du når aldersgrensen for den stillingen du hadde i Bærum kommune, senest ved fylte 67 år. Har du nådd din aldersgrense og ikke blitt kontaktet, ta kontakt med Bærum kommunale pensjonskasse, se kontakt oss →