Pensjonskassens vedtekter

BKP ble vedtatt opprettet 1. januar 2015 av Bærum kommune i kommunestyrets møte den 7.mai 2014 for å forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede. Pensjonskassen omfatter også pensjonsordning Asker og Bærum Vannverk IKS og Bærum kommunale eiendomsselskap AS.

For pensjonskassen gjelder følgende vedtekter →