Vedtekter Avtalefestet pensjon (AFP)

For avtalefestet pensjon – AFP – gjelder reglene i Hovedtariffavtalen og de til enhver tid gjeldende vedtekter for avtalefestet pensjon i KS’ tariffområde.

Vedtektene for APF finner du her